Trainingen en lesgelden

De trainingen vinden plaats in de sport- en spelhal aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 6 in Winschoten.

De eerste vier lessen zijn gratis.

Maandagavond: 17:00 – 18:00 uur
Beginners (Kids on skates)

Maandagavond: 17:30 – 19:00 uur
gevorderden + wedstrijdgroep

Donderdagavond: 17:00 – 18:00
beginners (kids on skates)
gevorderden + wedstrijdgroep

Donderdagavond: 18:00 – 18:30
gevorderden + wedstrijdgroep

extra trainingen voor optredens/wedstrijden in overleg

Contributie of lesgeld is 25,00 per maand (2e kind is 22,50)
Leenschaatsen kosten 5,00 per maand

Jaarlijks: Bondscontributie is jaarlijks verschuldigd aan de Nederlandse Rollersports Bond.
Voor recreanten bedraagt dit 5,00
Voor de wedstrijddeelnemers is dit afhankelijk in welke klasse aan wedstrijden wordt deelgenomen.