Artikel DvhN 29 mei

N.a.v het bericht in het D.v.h.N. waar een aantal feiten niet in genoemd worden. Op 21 mei heeft het bestuur een -naar ons idee- een goed gesprek gehad met bedrijfsleider Rene Beertema van sportcentrum Nico Jager op 21 mei 2013.

Beertema vertelt dat er nog niets gekocht is, echter aan eind van deze maand worden de plannen van het sportcentrum ingeleverd bij de gemeente. Hij vertelde ons dat op dit moment het sportcentrum niet meer mag uitbreiden van de gemeente. Koop van de Parkhal zou betekenen dat er meer ruimte wordt gecreëerd voor het sportcentrum. Beertema vertelt ons dat hij reeds in april 2012* contact heeft gehad met de gemeente over de Parkhal.
* dit is voor het ontvangen van het voorlopig raadsbesluit.
Hij wil graag de Parkhal dusdanig verbouwen dat er een tunnel via het sportcentrum naar de Parkhal komt. Alle bezoekers worden dan via de hoofdingang van het sportcentrum geleid. In de hal zou een tussenwand komen zodat de hal in 2 delen wordt opgesplitst. Hij heeft ons gevraagd of wij op deze verkleinde ruimte kunnen trainen. Het andere deel zou worden gebruikt voor dans- of stepgroepen, budotrainingen o.i.d. Wij hebben onze sport uitgelegd en vertelt dat onze trainingen op een dusdanige kleine vloer is niet mogelijk vanwege de snelheid die nodig is voor wedstrijden. De shownummers e.d die wij in de Tramwerkplaats rijden zijn geen wedstrijdshownummers.
Buiten de onmogelijkheid van trainen op een nog kleinere baan kun je geen muziek kunnen gebruiken om te trainen als de andere kant van de baan bezig is met het dansen op muziek.
Daarbij gebruiken wij – net als ieder andere jeugdvereniging- de uren tussen 17.00 – 20.30.
Voor de huur van de (verkleinde) zaal wil Beertema 25 euro per uur van ons vragen. Een huurprijs gelijk aan de Sporthal die veel groter is. Onze vereniging is geen commerciele club. Trainers, bestuur en vrijwillers zetten zich belangenloos in voor de sport. Tot op heden was de wethouder niet bereid om een gesprek met ons aan te gaan ondanks de belofte op de raadsvergadering van 3 januari j.l.
Beertema wil het besluit van de gemeente afwachten op zijn voorstellen.