Contributie

De contributie bedraagt m.i.v. 1 mei 2014 maandelijks € 20,00 voor twee lessen per week.
Leenschaatsen (indien aanwezig) zijn te huur voor € 5,00 per maand. Deze mogen geleend worden voor de eerste proeflessen. Daarna is het de bedoeling dat het lid voor eigen rolschaatsen zorgt. 
In overleg is er een mogelijkheid tot verlening van de huurperiode.
Onze voorzitter (en monteur) kan helpen bij advies en aankoop van rolschaatsen.

 

Bondscontributie: 

Elk clublid is verplicht om bondscontributie van de NRB te betalen. 
Deze contributie wordt jaaarlijks vastgesteld en er kan niet worden deelgenomen aan wedstrijden wanneer deze gelden niet zijn betaald.  De contributie bedragen worden per jaar door de SBN vastgesteld.  De vereniging zorgt voor contributieoverdracht van de  leden aan de NRB. 
Hieronder de jaarlijkse contributie die verplicht is:

 

Lidmaatschap NRBB Bond   € 15,00 p.j.
     
SBK Licentiegelden per discipline
Bestuursleden; trainers  € 0,00 p.j.
Recreanten ( onderbouw ) € 0,00 p.j.
Rolrinckels (onderbouw ) € 12,50 p.j.
PréPupillen ( onderbouw ) € 12,50 p.j.
Pupillen ( onderbouw ) € 12,50 p.j.
Aspiranten ( onderbouw ) € 12,50 p.j.
Cadet ( bovenbouw ) € 17,50 p.j.
Jeugd ( bovenbouw ) € 17,50 p.j.
Junioren ( bovenbouw ) € 17,50 p.j.
Senioren ( bovenbouw ) € 17,50 p.j.
Vrije Klasse ( bovenbouw ) € 17,50 p.j.
Show rijden € 7,50 p.j.

Meerkosten: 
Inschrijfgeld wedstrijden en testen (€ 12,50 tot €17,50)
brandstofkosten naar wedstrijden
kosten voor het maken van een wedstrijdpakje